BESTUUR

Bestuur

Officers World is een vereniging voor en door haar leden. Initiatieven komen uitsluitend tot stand door actieve input en support van haar leden in wisselwerking met het bestuur. De vereniging en het bestuur van Officers World kan niet bestaan zonder actieve participatie en bijdrage van de leden.

Het bestuur van Officers World bestaat uit tenminste vijf bestuurders, afgevaardigd uit de organisaties die (full-member) lid zijn van Officers World.

Het bestuur wordt eens per twee jaar – of indien noodzakelijk tussentijds – benoemd.  Het bestuur is onbezoldigd. De voorzitter van Officers World wordt gekozen door het bestuur voor een tweejaarlijkse termijn. De benoeming van de voorzitter dient te worden bekrachtigd door een meerderheid van stemmen van de ledenvergadering.

Het bestuur streeft ernaar om een zo goed mogelijke afspiegeling te vormen van haar ledenstructuur.

mr. drs. Peter Damman Voorzitter

Gerrit-bleeker

Gerrit Bleeker Ledenwerving

guido-venverloo

Guido Venverloo Algemeen bestuurslid

Jan-van-der-kooij

Jan van der Kooij Penningmeester

Frank Heus
Algemeen bestuurslid