MISSIE

Missie

Officers World streeft als brancheorganisatie voor bedrijven uit verschillende lagen van de keten (van fabrikant tot wederverkoper) van business supplies, office furniture en office equipment voor kantoor en producten voor het faciliteren van de bedrijfsvoering, naar het continu bevorderen van de kwaliteit en relevantie in de complete branche, door haar leden een kwalitatief en onafhankelijk platform te bieden waar op prettige wijze waardevolle kennis wordt uitgewisseld. Hierdoor worden inzichten aangescherpt en vanuit het collectief een meerwaarde aan het individuele lid geboden.

Een krachtige brancheorganisatie die in staat is om kennis en kunde te inventariseren en te bundelen, haar individuele leden en stakeholders te versterken en een spreekbuis te zijn voor de sector is een noodzaak voor deze branche.

Kantoorartikelen en producten voor bedrijfsvoering zijn er in vele vormen en maten en bijna iedereen komt hier dagelijks mee in aanraking, als gebruiker thuis of op het werk. Het zijn producten en diensten die nuttig of noodzakelijk zijn en die je als gebruiker snel en eenvoudig beschikbaar wil hebben als de behoefte ontstaat.

Naast de veranderingen binnen de kanalen waar deze producten en diensten te verkrijgen zijn, beïnvloeden trends en ontwikkelingen als “online”, “MVO” en “het nieuwe werken” de aankoopbeslissing van de eindgebruiker, hetgeen effect heeft op de afnames en verhoudingen binnen de kantoorketen.

Officers World verzamelt inzichten door actieve contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen met (inter)nationale instanties en gesprekspartners. Deze inzichten helpen de leden bij het optimaliseren van de bedrijfsdoelstellingen, waarbij rekening wordt  gehouden met een goede afstemming van producten en diensten op actuele individuele en maatschappelijke wensen en eisen.

Door te kiezen voor een dynamische vorm en inhoud van bijeenkomsten wordt leden de mogelijkheid geboden om binnen het netwerk vele contacten te leggen.

Officers World stelt zich ten doel om de vorm en samenstelling van het ledenbestand nauwlettend te bewaken en kwalitatief uit te breiden.