WAT ZIJN WIJ

Missie

Officers World streeft als brancheorganisatie voor bedrijven uit verschillende lagen van de keten (van fabrikant tot wederverkoper) van business supplies voor kantoor en producten voor het faciliteren van de bedrijfsvoering, naar het continu bevorderen van de kwaliteit en relevantie in de complete branche, door haar leden een kwalitatief en onafhankelijk platform te bieden waar op prettige wijze waardevolle kennis wordt uitgewisseld. Hierdoor worden inzichten aangescherpt en vanuit het collectief een meerwaarde aan het individuele lid geboden.

Een krachtige brancheorganisatie die in staat is om kennis en kunde te inventariseren en te bundelen, haar individuele leden en stakeholders te versterken en een spreekbuis te zijn voor de sector is een noodzaak voor deze branche.

Kantoorartikelen en producten voor bedrijfsvoering zijn er in vele vormen en maten en bijna iedereen komt hier dagelijks mee in aanraking, als gebruiker thuis of op het werk. Het zijn producten en diensten die nuttig of noodzakelijk zijn en die je als gebruiker snel en eenvoudig beschikbaar wil hebben als de behoefte ontstaat.

Naast de veranderingen binnen de kanalen waar deze producten en diensten te verkrijgen zijn, beïnvloeden trends en ontwikkelingen als “online”, “MVO” en “het nieuwe werken” de aankoopbeslissing van de eindgebruiker, hetgeen effect heeft op de afnames en verhoudingen binnen de kantoorketen.

Officers World verzamelt inzichten door actieve contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen met (inter)nationale instanties en gesprekspartners. Deze inzichten helpen de leden bij het optimaliseren van de bedrijfsdoelstellingen, waarbij rekening wordt  gehouden met een goede afstemming van producten en diensten op actuele individuele en maatschappelijke wensen en eisen.

Door te kiezen voor een dynamische vorm en inhoud van bijeenkomsten wordt leden de mogelijkheid geboden om binnen het netwerk vele contacten te leggen.

Officers World stelt zich ten doel om de vorm en samenstelling van het ledenbestand nauwlettend te bewaken en kwalitatief uit te breiden.

Visie

Business supplies voor werken op kantoor of op de thuiswerkplek en overige producten en diensten die het werken op kantoor faciliteren zijn er in vele vormen en maten. Praktisch iedereen komt hier dagelijks mee in aanraking, als gebruiker thuis of op het werk. Het zijn producten en diensten die nuttig of noodzakelijk zijn en die je als gebruiker snel en eenvoudig beschikbaar wil hebben als de behoefte ontstaat.

Naast de veranderingen binnen de kanalen waar deze producten en diensten te verkrijgen zijn, zien we in toenemende mate dat trends en ontwikkelingen als “Online”, “MVO”, “Duurzaamheid” en “Thuiswerken” die de aankoopbeslissing van de inkoper en de eindgebruiker beïnvloeden. Dit zorgt ook voor verschuivingen binnen de distributiekanalen.

Deze en andere ontwikkelingen zijn, vanuit een breed perspectief, onderwerp van gesprek binnen Officers World, waarbij leden uit verschillende lagen van de keten (van fabrikant tot wederverkoper) behoefte hebben aan het opdoen en uitwisselen van relevante kennis. Hierdoor worden inzichten aangescherpt en vanuit het collectief een meerwaarde aan het individuele lid geboden.

Organisatie

Voortvloeiend uit onze missie stelt Officers World zich ten doel om door middel van actieve participatie van al haar leden de kwaliteit en relevantie in de gehele branche continu te verbeteren en te optimaliseren. Door het intensief onderhouden van contacten met (inter)nationale instanties kan Officers World haar leden doorlopend informeren over actuele zaken die van invloed (kunnen) zijn op de bedrijfsactiviteiten en –resultaten van aangesloten leden.

Tot deze instanties behoren onder andere: de overheid, VNO-NCW, NVG, MKB-Nederland, NOVAKA,  Sustainable Office. Ook onderhoudt Officers World nauwe banden met buitenlandse instanties als Bosta (België), Boss Federation (UK), Altenaer Kreis (Duitsland) en SOFEA (association for European eco and evaluation rating for office products). Datzelfde geldt voor de contacten met relevante vakmedia, zoals KBM, OPI en PBS en marketresearch organisaties als IRi en GfK.